Soevereine mensen zijn mensen zoals u en ik.
		Mensen met een hart en een hoofd en een wil.

		
		
		
		De meeste Soevereine mensen zijn zich erg bewust van wat zij willen
		en wat zij niet willen.
		
		
		
		Sommige Soevereine mensen hebben in hun leven veel leed en of 
		ongerechtigheid mee gemaakt. Daardoor zijn zij meer bewust voor zich
		zelf gaan kiezen en hebben zich afgevraagd hoe dat kan in deze
		materialistische maatschappij, die hoofdzakelijk geregeerd wordt door
		geld, geld en geld. En de wens om nog meer geld.
				
			Als u op een link of koppeling klikt, dan wordt deze geopend in een nieuw venster of een nieuw tabblad.
			Mocht dat niet zo zijn dan komt u terug bij deze tekst door te drukken op ESC of <--,
			een en ander is afhankelijk van de brouwser die u gebruikt.
			
			Het is gebleken dat zelfs de Staat der Nederlanden een bedrijf is.

				bron
				StaatderNederlanden_is_bedrijf_bewijs.pdf
			
			En dat de belastingdienst een bedrijf is, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 27365323.

		
		Klik a.u.b. op de volgende link: You tube filmpje

		Het is raadzaam EERST deze korte video te bekijken. Daar vind u veel 
		informatie op een hele duidelijke manier, over hoe - een groot gedeelte van- 
		onze maatschappij in elkaar zit. Ook een groot deel van de Nederlandse maatschappij -helaas-.


		
		Zoals u ziet: Leven om te leven kan niet meer, men moet werken om zijn of haar hoofd
		boven water te kunnen houden.		Bovenin het systeem zit een aantal mensen die de touwtjes in handen hebben,
		en zorgen dat de mensen onderin het systeem voor hen (moeten) blijven werken.
		
		
		
		Soevereine mensen zijn -onder andere- mensen die zich bewust zijn geworden
		van bovenstaand concept, EN er voor hebben gekozen om daar niet meer aan
		mee te doen.
		
		
		
		Waaraan niet meer mee te doen?, vraagt u wellicht.
		Een Soeverein mens wil niet mee doen aan een systeem van:
		-	het UITBUITEN van mensen.
		-	het VERRIJKEN van enkele mensen hoog aan de top.
		-	het VERRIJKEN van de rijken.
		-	het VERRIJKEN van de banken.
		-	ongelijke behandeling van mensen, terwijl we allemaal gelijk zijn!
		-	consumeren, om maar te kunnen produceren en zo de geldstroom 
			in beweging te houden.
		-	consumeren, om het geld grotendeels ťťn kant op te laten gaan, in plaats
			van het eerlijk te verdelen.
			

			Is een Soeverein mens dan een anarchist?


				Een Soeverein mens is zich bewust geworden dat hij of zij niet meer mee
				KAN doen aan een corrupt systeem.
		

				Een Soeverein mens is zich bewust geworden dat hij of zij niet meer
				mee KAN doen aan een systeem dat gemaakt is slechts ter verrijking
				van enkele mensen en bedrijven aan de top.
		
		
				Een Soeverein mens is zich bewust geworden dat hij of zij niet meer
				mee KAN doen aan een onrechtmatig systeem van verkapte slavernij.
				
		

				Er zijn ook vele goede dingen aan het bestaande systeem, maar verkapte
				slavermij dat kan niet. 
				Een Soeverein mens heeft niet als doel om het bestaande systeem omver te werpen,
				als dat zou kunnen...
				
				Maar een Soeverein mens is zich ondertusen wel bewust geworden dat het zo niet kan.
				Dat het systeem moet veranderen en zal veranderen is duidelijk!
				Blijft alleen de vraag: waar willen we met zijn allen heen?
				Naar een samenleving die liefdevoller is? 
				Naar een samenleving die rechtvaardig is?
				
				Waar rechters WEL aan waarheidsvinding gaan doen?
				Gaat u daar aan mee doen? Of blijft u het bestaande systeem van verkapte slavernij
				steunen? Waar mensen verplicht worden om te betalen terwijl er helemaal GEEN kontrakt
				is, en volgens internationaal recht dat helemaal NIET kan en niet mag???
				En waar de (R)overheid, want zo wordt zij al genoemd, door vele mensen, STEELT van de mensen,
				en de (R)overheid zichzelf tot een derde orgaan heeft geschapen, terwijl zij er behoort te 
				zijn om de mensen te DIENEN. Dat klopt toch?
				En hoe kan het dat het CJIB -een overheids organisatie- mensen gijzelt, van hun vrijheid berooft, 
				terwijl in internationale verdragen duidelijk staat dat vrijheidsberoving vanwege geld NIET 
				is toegestaan????
				Gaat het bij de regels om de regels of om de gedachte daarachter?

				Waarom hebben vele rechters bezwaar tegen video en geluids opnamen, terwijl een 
				rechts zaak een publieke en openbare zaak hoort te zijn? Heeft u bezwaar? Waarom?

				Wat gebeurt daar dat het daglicht niet mag zien?
				Waarom wordt toezending van een proces verbaal van een zitting door de griffie 
				tegen gehouden? Wat probeert men te verstoppen? 
				
				Waarom zijn uitspraken op papier niet gelijk met uitspraken in de rechtzaal zelf?
				Waarom gebeurt dat? Heeft de rechterlijke macht iets te verliezen?
				Heeft de rechterlijke macht iets te verbergen?
				
				Wordt het geen tijd dat alles binnen het gerecht weer TRANSPARANT wordt?
				En voor alle mensen zichtbaar, zodat elke ongerechtigheid binnen het gerecht zichtbaar
				wordt en moet verdwijnen, zodat het systeem zich zelf kan gaan zuiveren??
				Wilt u daaraan mee doen?
				
				?
				
				?
				
				
				Wanneer wordt het gerecht geen verlengstuk meer van de politiek?
				
				
				Wanneer wordt een diender geen verlengstuk meer van een geldzuigende instantie, het CJIB,
				die mensen onrechtmatig gijzelt? (dit heeft niets te maken met Soevereine mensen, wel met
				alle mensen in NL). Wanneer gaat een diender de mens BESCHERMEN tegen de ONRECHTMATIGE
				daden van het CJIB?
				
				
				
				
				Waarom zijn er politie agenten die wel vriendelijk en respektvol met een medemens en een
				Soeverein mens om kunnen gaan, en waarom zijn er politie agenten die Soevereine mensen
				behandelen als een stuk vuil, als een crimineel, terwijl die Soevereine mens alleen maar 
				vredelievend en respektvol commnuniceerde met de agenten?
				Waarom "moeten" sommige agenten de macho uit gaan hangen en "moeten" zij hun zogenaamde macht
				MIS bruiken om andere mensen geweld aan te doen? Is een agent geen diender, iemand die dient?
				Is een agent niet een "agent", een "vertegenwoordiger" van een overheid die respektvol met zijn 
				of haar mede mensen en of burgers omgaat? 
				Er zijn video opnamen en getuigen verklaringen, van meerdere oneerlijke incidenten.
				Machtsmisbruik. Mag alles transparant worden en gezuiverd worden van alle ongerechtigheid?
				Mogen de mensen die in dit land wonen, verwachten dat de politie respektvol met de andere
				mensen in dit land om gaat, en zeker als die mensen respektvol met een agent communiceert?
				Waarom zouden mensen met een ander gedachtengoed als crimineel behandeld moeten worden?
				Uit een auto getrokken moeten worden, terwijl die nog met draaiende moter staat, en de 
				de betreffende mens NIETS gedaan had? En respektvol gecommuniceerd had? Maar alleen omdat de agenten
				zin hadden om die man eens te pakken, dat dat gebeurt? In betreffende zaak is dan ook een klacht
				ingediend, maar daar gaat het niet om.
				Het gaat er om dat elk mens, en zeker een agent, een ander mens respektvol behandeld,
				en niet een ander mens dwingt omdat de agent iets vindt. Iedereen is een vrij mens. En zolang
				die mens een ander mens niet in zijn of haar vrijheid beperkt, mogen we verwachten dat die mens ook in
				zijn of haar vrijheid gelaten wordt. Dat heet respekt.
				
				
				
				
				
				Dank u wel.
				
				
				
			
			
			
				
		De Soevereine Bewust wording speelt zich niet alleen af in Nederland.
		Over de hele wereld is dit bewust wordings proces bezig.
		+	In AustraliŽ is men bezig tegen het bankensysteem
		+	In de USA is de Soevereine Beweging ook groeiende
		+	in de USA is de bewustwording van de diefstal door banken groeiende, en ook het verzet daartegen.
		+ 	in Canada zijn al 30.000 Soevereine mensen.
		+	in BelgiŽ is zijn Soevereine mensen
		+	in Duitsland zijn Soevereine mensen
		+	in UK zijn Soevereine mensen bezig hun recht terug te claimen
		+	enz enz
		
		
		Het is een bewust wordingsproces dat over de hele wereld synchroon plaatsvindt.
		Men wordt zich bewust dat men onderdrukt wordt door het systeem van macht en geld.
			bron

		Men wordt zich bewust dat men dat niet meer wil.
		Men gaat zoeken hoe het systeem in elkaar zit, hoe we gepgrogrammeerd en geÔndoctrineerd worden
		Men kiest er voor om dat niet meer te willen
		Men ontdekt, en wordt zich bewust, dat we allemaal VRIJ geboren zijn
		en dat de regimes en overheden proberen ons te onderdrukken, meestal alleen ter eigen verrijking, 
		in de vorm van geld, bezit en macht.
		
		
		Als gevolg van dat bewust wordings proces gaan mensen hun VRIJ ZIJN terug claimen.
		WANT NIEMAND WORDT ALS SLAAF GEBOREN.
		MENSEN WORDEN TOT SLAAF gemaakt!
		
		OOK IN NEDERLAND!
		
		
		
		
		Mocht u nog een vraag hebben of met ons in kontakt willen komen, 
		mailt u dan naar info@soeverein.info
		Wij zullen ons best zullen doen om uw vraag zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.
		Uw vraag wordt vertrouwelijk behandeld. Uw naam of emailadres wordt niet openbaar gemaakt.
		
		
		Ook ontmoeten we graag mensen, agenten, rechters, om hier samen over te filosoferen,
		van gedachten te wisselen, en te kijken naar mogelijkheden om een respektvollere maatschappij
		met elkaar te maken. Mogen wij een "mailtje" van u verwachten?
		
		
		Dank u wel.
	
		

.